KB Trepça

Privacy policy

ueb faqja jonë

Ueb faqja jonë është: http://kbtrepca.com

Përgjegjës për përmbajtjen, konceptimin dhe realizimin e portalit online:

KB TREPÇA
Palestra Sportive Minatori
Mitrovicë / Kosovë
[email protected]

Të gjitha të drejtat e rezervuara. E gjithë përmbajtja (teksti, grafika, imazhet, etj.) e faqes së internetit të KB Trepça mbrohet nga e drejta e autorit (disa faqe interneti mund të përmbajnë gjithashtu imazhe dhe tekst që i nënshtrohen të drejtës së autorit të palëve të treta). Përmbajtja e kësaj faqeje interneti mund të përdoret vetëm për qëllime private. Të gjitha përdorimet e tjera janë të rezervuara. Në veçanti, përmbajtja e kësaj faqeje interneti mund të shpërndahet, modifikohet, bëhet e aksesueshme për palët e treta, kopjohet në bartës të të dhënave optike dhe elektronike, riprodhohet, duke përfshirë të ruhet ose përdoret për qëllime komerciale ose jokomerciale me pëlqimin me shkrim të KB Trepça .

Asnjë licencë për të përdorur pronësinë intelektuale të KB Trepça ose palëve të treta nuk jepet përmes kësaj faqeje interneti.

Faqja e internetit KB Trepça mund të përmbaj lidhje me faqet e tjera të internetit që ju lejojnë të dilni nga faqja e internetit e KB Trepça. Faqet që ju arrini nëpërmjet lidhjeve nuk janë nën kontrollin e KB Trepça. Prandaj, KB Trepça nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe faqeve të tjera në të cilat mund të aksesoni nga këto faqe nëpërmjet lidhjeve të mëtejshme. Këto lidhje janë vetëm për lehtësinë tuaj. Kjo nuk shoqërohet me një rekomandim nga KB Trepça. 

 

Cookies

Nëse lini një koment në faqen tonë, mund të zgjidhni të ruani emrin, adresën e emailit dhe faqen tuaj të internetit në skedarë cookie. Këto janë për lehtësinë tuaj, në mënyrë që të mos keni nevojë të plotësoni përsëri të dhënat tuaja kur të lini një koment tjetër. Këto cookie do të zgjasin për një vit.

Nëse vizitoni faqen tonë të identifikimit, ne do të vendosim një cookie të përkohshme për të përcaktuar nëse shfletuesi juaj pranon cookie. Kjo cookie nuk përmban të dhëna personale dhe hidhet poshtë kur mbyllni shfletuesin tuaj.

Kur të identifikoheni, ne do të konfigurojmë gjithashtu disa skedarë cookie për të ruajtur informacionin tuaj të hyrjes dhe zgjedhjet e ekranit tuaj. Cookie e hyrjes zgjasin dy ditë, dhe skedarët e opsioneve të ekranit zgjasin për një vit. Nëse zgjidhni “Më mbaj mend”, identifikimi juaj do të vazhdojë për dy javë. Nëse dilni nga llogaria juaj, skedarët e identifikimit do të hiqen.

Nëse redaktoni ose publikoni një artikull, një cookie shtesë do të ruhet në shfletuesin tuaj. Kjo cookie nuk përfshin të dhëna personale dhe thjesht tregon ID-në e postimit të artikullit që sapo redaktove. Skadon pas 1 dite.

 

Përmbajtje e integruar nga faqet e tjera të internetit

Artikujt në këtë sajt mund të përfshijnë përmbajtje të integruar (p.sh. video, imazhe, artikuj, etj.). Përmbajtja e integruar nga faqet e tjera të internetit sillet në të njëjtën mënyrë sikur vizitori të ketë vizituar faqen tjetër të internetit.

Këto faqe interneti mund të mbledhin të dhëna për ju, të përdorin skedarë Cookie, të ngulitin gjurmime shtesë të palëve të treta dhe të monitorojnë ndërveprimin tuaj me atë përmbajtje të integruar, duke përfshirë ndjekjen e ndërveprimit tuaj me përmbajtjen e integruar nëse keni një llogari dhe jeni identifikuar në atë faqe interneti.

 

Çfarë të drejtash keni mbi të dhënat tuaja

Nëse keni një llogari në këtë sajt, ose keni lënë komente, mund të kërkoni të merrni një skedar të eksportuar të të dhënave personale që mbajmë për ju, duke përfshirë çdo të dhënë që na keni dhënë. Ju gjithashtu mund të kërkoni që ne të fshijmë çdo të dhënë personale që mbajmë për ju. Kjo nuk përfshin asnjë të dhënë që ne jemi të detyruar të mbajmë për qëllime administrative, ligjore ose sigurie.

 

Kontakti:
Nëse ka ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e mëposhtëm.

kreativzy.com
[email protected]